Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.11.2022 13:48

Karta obstarávania #154-2022
Prenájom kontajnerov

Informácie

ID zákazky
31794
Názov predmetu
Prenájom kontajnerov
Číslo spisu
154-2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
44613000-0 - Veľké kontajnery
Doplňujúci CPV
44613400-4 - Skladovacie kontajnery
44619000-2 - Iné kontajnery
63111000-0 - Manipulácia s kontajnermi
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je prenájom kontajnerov vrátane príslušenstva, dodávky a montáže, pre plánovaný účel verejného obstarávateľa.
Podrobný a úplný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 – Technická špecifikácia tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
30.09.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty