Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 18:39

Karta obstarávania #03/09/2022
Trhovisko Giraltovce-predajné stánky

Informácie

ID zákazky
31897
Názov predmetu
Trhovisko Giraltovce-predajné stánky
Číslo spisu
03/09/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
20 566,50 EUR
Hlavný CPV
39154100-7 - Výstavné stánky
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Kovové a drevené predajné stánky v počte 5 ks.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.10.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.10.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Giraltovce
Adresa
Dukelská 75/77
Giraltovce
087 21, Slovenská republika
Procesný garant
Emil Mati
emil.mati@giraltovce.sk
+421 905515071
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5464

Dokumenty

Kovové predajné stánky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
11 400,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39154100-7 - Výstavné stánky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Drevené predajné stánky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
9 166,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39154100-7 - Výstavné stánky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy