Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 16:36

Karta obstarávania #183/22
Dodávky zadních automatických brzdových pák HALDEX pro trolejbusy 21 Tr

Informácie

ID zákazky
31923
Názov predmetu
Dodávky zadních automatických brzdových pák HALDEX pro trolejbusy 21 Tr
Číslo spisu
183/22
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávky zadních automatických brzdových pák HALDEX pro trolejbusy 21 Tr

Stručný opis

Dodávky zadních automatických brzdových pák HALDEX pro trolejbusy 21 Tr

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
30.09.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Bc. Adéla Borovková
aborovkova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty