Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.05.2020 01:16

Karta obstarávania #1804/2019
Výmena plastových okien na dome smútku

Informácie

ID zákazky
3195
Názov predmetu
Výmena plastových okien na dome smútku
Číslo spisu VO
1804/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
8 239,46 EUR
Hlavný CPV
44221000-5 - Okná, dvere a súvisiace prvky
Doplňujúci CPV
45421132-8 - Montáž okien
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie a montáž hliníkových okien a dvier na Dome smútku v Žiari nad Hronom

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.04.2019 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.04.2019 12:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty