Stav: Ukončená ZAUJÍMA MA TO

Serverový čas: 22.05.2018 17:29

Karta obstarávania #UtVO 1538/2018
Terasové sedenie v Beethovenovom parku / PD/

Informácie

ID zákazky
321
Názov predmetu
Terasové sedenie v Beethovenovom parku / PD/
Číslo spisu VO
UtVO 1538/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
7 500.00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou – RP s názvom „Terasové sedenie v Beethovenovom parku“ s LED podsvietením.
Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj:
Jednoduchý grafický koncept, vizualizácie, geodetické zameranie územia, architektonický návrh, statika, elektroinštalácia, odborný autorský dohľad a ostatné služby uvedené vo výzve na predloženie ponuky.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
16.02.2018 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143

Dokumenty