Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.12.2022 21:30

Karta obstarávania #SE-OHZ-3-2022/004572
obstaranie kontrolného servisu prístroja CDI Spark 2120

Informácie

ID zákazky
32328
Názov predmetu
obstaranie kontrolného servisu prístroja CDI Spark 2120
Číslo spisu
SE-OHZ-3-2022/004572
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 000,00 EUR
Hlavný CPV
45259000-7 - Opravy a údržba zariadenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Obstaranie kontrolného servisu prístroja CDI Spark 2120

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.10.2022 14:18:21

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Daniela Tomíková
daniela.tomikova@minv.sk
+421 961054022

Dokumenty