Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.03.2023 06:20

Karta obstarávania #NsPCL 537/22-právní
Obnova operační techniky pro urologickou a chirurgickou operativu

Informácie

ID zákazky
32424
Názov predmetu
Obnova operační techniky pro urologickou a chirurgickou operativu
Číslo spisu
NsPCL 537/22-právní
Číslo z vestníka VO
Z2022-039600
Číslo z vestníka EU
2022/S 194-547195
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ šablóny
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
7 500 000,00 Kč
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33160000-9 - Operačná technika
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet

Předmětem veřejné zakázky je dodávka holmiového laseru a sestav laparoskopických věží včetně příslušného příslušenství (soubor nástrojů, kabelů a optik) pro urologickou a chirurgickou operativu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka holmiového laseru a sestav laparoskopických věží včetně příslušného příslušenství (soubor nástrojů, kabelů a optik) pro urologickou a chirurgickou operativu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Součástí předmětu zakázky je kromě zajištění dopravy přístrojů s požadovanými parametry do místa určení také jejich montáž, instalace, konfigurace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „ZZP“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „MDR“). Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Podrobně jsou technické parametry, jakostní a funkční požadavky na předmět dodávky specifikovány zadavatelem ve „Formuláři technické specifikace dodávek“, který tvoří přílohu č. 2 ZP.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky
Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie (SZVO)

Áno

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
07.11.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.