Stav: Prebiehajúca ZAUJÍMA MA TO

Serverový čas: 22.05.2018 17:29

Karta obstarávania #R1-9/004/2018
Laparoskopy

Informácie

ID zákazky
328
Názov predmetu
Laparoskopy
Číslo spisu VO
R1-9/004/2018
Číslo z vestníka VO
30/2018 z 12.02.2018; 2289-MST
Číslo z vestníka EU
2018/S 028-060539
Druh postupu
Nadlimitné zákazky
Typ obstarávania
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
294 246.00 EUR
Hlavný CPV
33164000-7 - Laparoskopické prístroje
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky sú endoskopické prístroje (laparoskopické zostavy) pre vykonávanie miniinvazívnych laparoskopických a hysteroskopických zákrokov na operačných sálach, na urológii, gynekológii a hrudníkovej chirurgii, v závislosti od vyžadovaných medicínsko-technických parametrov, vyhotovenia a výbavy :
- Laparoskopická zostava s UHD rozlíšením, s príslušenstvom, pre gynekológiu,
- Endoskopická laparoskopická veža pre gynekológiu a
- Endoskopická laparoskopická zostava Full HD, pre hrudníkovú chirurgiu.
Tovar, ktorý je predmetom zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, spĺňajúci požadované minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky a dodávky originálnych náhradných dielcov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Uchádzač môže predložiť ponuku na ľubovoľný počet alebo všetky časti rozdeleného predmetu zákazky.

Termíny

Predkladanie ponúk (Ostatné/Kritériá)
13.03.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Dokumenty

Časť I. Laparoskopická zostava s UHD rozlíšením, s príslušenstvom, pre gynekológiu

Predpokladaná hodnota bez DPH
118 916.00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33164000-7 - Laparoskopické prístroje
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť II. Endoskopická laparoskopická veža pre gynekológiu

Predpokladaná hodnota bez DPH
84 286.00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33164000-7 - Laparoskopické prístroje
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť III. Endoskopická laparoskopická zostava Full HD, pre hrudníkovú chirurgiu

Predpokladaná hodnota bez DPH
91 044.00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33164000-7 - Laparoskopické prístroje
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy