Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.11.2022 12:49

Karta obstarávania #2022-127
VEEAM Backup and Restoration a VEEAM Backup for 365 licencie

Informácie

ID zákazky
32829
Názov predmetu
VEEAM Backup and Restoration a VEEAM Backup for 365 licencie
Číslo spisu
2022-127
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
10 700,00 EUR
Hlavný CPV
48218000-9 - Softvérový balík na riadenie licencií
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je predĺženie licencií na zálohovanie používateľských a serverových dát a dát na MS 365. Prevod typu licencií z pôvodnej Core-based na VUL.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.10.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty