Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 04:47

Karta obstarávania #2022218
Predely do interiérov v materských škôlkach

Informácie

ID zákazky
33019
Názov predmetu
Predely do interiérov v materských škôlkach
Číslo spisu
2022218
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 600,00 EUR
Hlavný CPV
44221230-6 - Posuvné dvere
Doplňujúci CPV
45255400-3 - Montážne práce
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predely do interiérov MŠ vrátane doručenia a montáže.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.10.2022 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty