Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.10.2020 21:04

Karta obstarávania #60302/2018/17
Vegetačné úpravy na pozemkoch NDS

Informácie

ID zákazky
3348
Názov predmetu
Vegetačné úpravy na pozemkoch NDS
Číslo spisu VO
60302/2018/17
Číslo z vestníka VO
94/2019 - 13.05.2019, 12663 - MSS
Číslo z vestníka EU
2019/S 090-216069 - 10.05.2019
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
1 020 000,00 EUR
Hlavný CPV
77211400-6 - Orezávanie stromov
Doplňujúci CPV
77211500-7 - Údržba stromov
77211600-8 - Výsadba stromov
77300000-3 - Záhradnícke služby
77310000-6 - Výsadba a údržba zelených plôch
77312100-1 - Likvidácia buriny
77314000-4 - Údržba pozemkov
77314100-5 - Údržba trávnikov
77315000-1 - Výsadba
77340000-5 - Prerezávanie stromov a orezávanie živých plotov
77341000-2 - Prerezávanie stromov
77342000-9 - Orezávanie živých plotov
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vykonávanie vegetačných úprav na pozemkoch NDS pre jednotlivé strediská správy a údržby diaľnic (ďalej len „SSÚD“) a strediská správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len „SSÚR“). Pod pozemkami NDS rozumieme predovšetkým odpočívadlá, areály stredísk, križovatky, kúžely mostov a mosty pre zver.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.06.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.06.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Procesný garant
Andrea Szöllösyová
andrea.szollosyova@ndsas.sk
+421 258311763

Dokumenty

Vegetačné úpravy pre Oblasť I.

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
400 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211400-6 - Orezávanie stromov
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Vegetačné úpravy pre Oblasť II.

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
300 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211400-6 - Orezávanie stromov
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Vegetačné úpravy pre Oblasť III.

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
320 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77211400-6 - Orezávanie stromov
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody