Stav: Stornovaná ZAUJÍMA MA TO

Serverový čas: 22.05.2018 17:29

Karta obstarávania #ÚTVO/2674/2018
Servis a údržba služobných motorových vozidiel MsP Trnava

Informácie

ID zákazky
335
Názov predmetu
Servis a údržba služobných motorových vozidiel MsP Trnava
Číslo spisu VO
ÚTVO/2674/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
50112000-3 - Oprava a údržba osobných motorových vozidiel
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je záväzok poskytovať nasledovné služby:
- pneuservis – oprava pneumatík a diskov
- výmena poškodených a opotrebovaných pneumatík a diskov
- bežné umývanie služobných vozidiel
- mimoriadne tepovanie služobných vozidiel /v prípade veľkého znečistenia/
- vysávanie vozidiel
vrátane použitého potrebného materiálu.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
21.02.2018 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Renáta Gregušová
renata.gregusova@trnava.sk
+421 915972311

Dokumenty