Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 11:58

Karta obstarávania #2022227
Prenájom 4 ks mobilných WC 26.11.-23.12.2022

Informácie

ID zákazky
33706
Názov predmetu
Prenájom 4 ks mobilných WC 26.11.-23.12.2022
Číslo spisu
2022227
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
575,00 EUR
Hlavný CPV
24955000-3 - Chemické záchody
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Prenájom 4 ks mobilných WC toaliet počas trvania Petržalských vianočných trhov 2022 v termíne od 26.11.2022-23.12.2022, servis toaliet 2x do týždňa podľa rozpisu, dovoz a odvoz toaliet, poistenie proti vandalizmu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.11.2022 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty