Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 02:44

Karta DNS #OP22BTZ115
Zabezpečenie dodávky elektriny a zemného plynu DNS

Informácie

ID zákazky
33759
Názov predmetu
Zabezpečenie dodávky elektriny a zemného plynu DNS
Číslo spisu
OP22BTZ115
Číslo z vestníka VO
46309-MUT
Číslo z vestníka EU
2022/S211-606632
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
3 600 000,00 EUR
Hlavný CPV
09000000-3 - Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme bude dodávka energií.

Časť zákazky č. 1: Dodávka elektriny
Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny.

Časť zákazky č. 2: Dodávka zemného plynu
Predmetom je zabezpečenie dodávky plynu vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich s prepravou, distribúciou a skladovaním plynu) do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke plynu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
20.01.2023 12:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Batizovce
Adresa
Štúrova 29/2
Batizovce
05935, Slovenská republika
Procesný garant
Marek Halmo
halmo@obstarame.sk
+421 949581914
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5830?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=batizovce&ico=&obec=&month=&year=2022&text=

Dokumenty