Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 09:56

Karta obstarávania #2022229
Eko papierové poháre na teplé nápoje

Informácie

ID zákazky
33786
Názov predmetu
Eko papierové poháre na teplé nápoje
Číslo spisu
2022229
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
460,00 EUR
Hlavný CPV
22462000-6 - Propagačný materiál
Doplňujúci CPV
39222100-5 - Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie
79810000-5 - Tlačiarenské služby
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodanie 2000 ks eko palierových pohárov s grafikou podľa zadania.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.11.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty