Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.06.2019 21:05

Karta obstarávania #MK/A/2019/12055
Špeciálne pyrotechnické efekty - 650 ks balónov v balónových stojkách s pyrotechnickou aktiváciou

Informácie

ID zákazky
3380
Názov predmetu
Špeciálne pyrotechnické efekty - 650 ks balónov v balónových stojkách s pyrotechnickou aktiváciou
Číslo spisu VO
MK/A/2019/12055
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 250,00 EUR
Hlavný CPV
24613200-6 - Ohňostroje
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Zabezpečenie špeciálnej vizualizácie efektov v kombinácii s balónmi (650 ks balónov) pri príležitosti 650 výročia udelenia Erbovej listiny Mestu Košice

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.04.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.04.2019 10:01:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. René Fabini
rene.fabini@kosice.sk
+421 556419887

Dokumenty