Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.06.2019 21:12

Karta obstarávania #MK/A/2019/12055
Ohňostroj a pyrotechnické efekty v rámci podujatia GALAKONCERT – technické zabezpečenie Dňa mesta Košice 2019.

Informácie

ID zákazky
3382
Názov predmetu
Ohňostroj a pyrotechnické efekty v rámci podujatia GALAKONCERT – technické zabezpečenie Dňa mesta Košice 2019.
Číslo spisu VO
MK/A/2019/12055
Druh postupu
Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania
Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 600,00 EUR
Hlavný CPV
24613200-6 - Ohňostroje
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Špeciálny ohňostroj využívajúci moderné technológie bezpečnostného horenia, ekologické nepyrotechnické zariadenia neprodukujúce dym a zápach, hluk je pod povolenou hranicou db.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.04.2019 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.04.2019 11:01:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. René Fabini
rene.fabini@kosice.sk
+421 556419887

Dokumenty