Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 05:28

Karta obstarávania #MK/A/2019/12055
Ozvučenie podujatia + pódium so strechou a osvetlením

Informácie

ID zákazky
3384
Názov predmetu
Ozvučenie podujatia + pódium so strechou a osvetlením
Číslo spisu
MK/A/2019/12055
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 500,00 EUR
Hlavný CPV
79952100-3 - Služby na organizovanie kultúrnych podujatí
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Zabezpečenie ozvučenie podujatia + pódium so strechou a osvetlením k podujatiu „Hokejové mestečko 2019“ v Košiciach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.04.2019 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.04.2019 13:01:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. René Fabini
rene.fabini@kosice.sk
+421 556419887

Dokumenty