Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.11.2022 14:53

Karta DNS #VZ26/2022
VZ26/2022 - Podpora provozu a rozvoje aplikací SAP

Informácie

ID zákazky
33935
Názov predmetu
VZ26/2022 - Podpora provozu a rozvoje aplikací SAP
Číslo spisu
VZ26/2022
Číslo z vestníka VO
Z2022-045184
Číslo z vestníka EU
2022/S 215-617684
Druh postupu
Zvláštní postup
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
13 500 000,00 Kč
Hlavný CPV
72600000-6 - Počítačové podporné služby a poradenstvo
Doplňujúci CPV
72200000-7 - Programovanie softvéru a poradenstvo
48812000-3 - Finančné informačné systémy
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ010 - Hlavní město Praha
Predmet

Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen jako „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na zajištění provozu a podpory systému SAP.

Stručný opis

Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen jako „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na zajištění provozu a podpory systému SAP.

Zadavatel rozdělil dynamický nákupní systém podle § 138 odst. 1 ZZVZ na 3 kategorie:

Kategorie 1: Podpora a rozvoj SAP po upgrade SAP na EHP8
Předmětem této kategorie DNS bude zadávání dílčích veřejných zakázek na podporu a rozvoj SAP po upgrade SAP na EHP8,
Předpokládaná hodnota za 4 roky činí: 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) bez DPH.

Kategorie 2: Implementace aplikačních nadstaveb SAP
Předmětem této kategorie DNS bude zadávání dílčích veřejných zakázek na implementaci aplikačních nadstaveb SAP, jako je například portál zaměstnance, docházka, schvalovací procesy (dovolená, práce z domova, služební cesty, apod.).
Předpokládaná hodnota za 4 roky činí: 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) bez DPH.

Kategorie 3: Analýzy
Předmětem této kategorie DNS bude zadávání dílčích veřejných zakázek na analýzy, které se budou vázat na strategii rozvoje SAP. Případně také analýzy rizik a dopadů.
Předpokládaná hodnota za 4 roky činí: 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) bez DPH.

Dodavatel je oprávněn podat žádost o účast do všech tří z uvedených kategorií tohoto DNS (tzn. do jedné, nebo v libovolné kombinaci i do vícero).

V rámci každé kategorie dynamického nákupního systému zadavatel bude vyzývat k podání nabídky všechny dodavatele zařazené v dané kategorii v souladu s ustanovením § 141 odst. 1 ZZVZ, vyjma dodavatelů, u kterých byly naplněny důvodu pro nevyzývání k podání nabídky podle ustanovení § 140 odst. 4 ZZVZ.

Zadavatel sděluje, že komunikace mezi zadavatelem a účastníkem (resp. dodavatelem) bude v souladu s § 211 odst. 3 zákona probíhat elektronickými prostředky, a to zejména prostřednictvím elektronického systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com), přičemž zadavatel bude přihlížet i ke komunikaci uskutečněné prostřednictvím datové schránky či e-mailové korespondence opatřené elektronickým podpisem.

Žádosti o účast se podávají výhradně prostřednictvím systému JOSEPHINE, kde budou probíhat i jednotlivé minitendry v rámci zavedených kategoriích.

Toto zadávací řízení je uveřejněno v elektronickém nástroji E-ZAK, který zadavatel používá jako svůj profil zadavatele, a to včetně aktivního prolinku na systém JOSEPHINE - https://josephine.proebiz.com/cs/tender/33935/summary

Skrze profil zadavatele NENÍ možné podávat žádosti o účast.

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání žádostí
06.12.2022 12:00:00
Plánované otváranie žiadostí
06.12.2022 12:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Český rozhlas
Adresa
Vinohradská 12
Praha 2
120 99, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Tomáš Vávra
tomas.vavra@rozhlas.cz
+420 221553430

Dokumenty

Kategorie 1: Podpora a rozvoj SAP po upgrade SAP na EHP8

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
72600000-6 - Počítačové podporné služby a poradenstvo

Kategorie 2: Implementace aplikačních nadstaveb SAP

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
72600000-6 - Počítačové podporné služby a poradenstvo

Kategorie 3: Analýzy

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
72600000-6 - Počítačové podporné služby a poradenstvo