Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.03.2023 12:46

Karta DNS #040/53/22
Antineoplastické činidlá

Informácie

ID zákazky
34271
Názov predmetu
Antineoplastické činidlá
Číslo spisu
040/53/22
Číslo z vestníka VO
47746-MUT
Číslo z vestníka EU
2022/S 219-631473
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 103 491,00 EUR
Hlavný CPV
33652100-6 - Antineoplastické činidlá
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Antineoplastické činidlá pre potreby nemocničnej lekárne FNsP.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
12.12.2022 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
12.12.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adresa
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Slovenská republika
Procesný garant
Anna Kasmanová
uvo@fnspza.sk
+421 415110193

Dokumenty

Zákazky