Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.02.2024 05:15

Karta obstarávania #NsPCL 569/22-právní
Obnova přístrojů pro podporu dýchacích cest pro novorozence

Informácie

ID zákazky
34393
Názov predmetu
Obnova přístrojů pro podporu dýchacích cest pro novorozence
Číslo spisu
NsPCL 569/22-právní
Druh postupu
Podlimitní režim
Typ šablóny
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 900 000,00 Kč
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33172000-6 - Prístroje na anestéziu a resuscitáciu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení dvou přístrojů pro podporu dýchacích cest novorozenců pro Novorozenecké oddělení JIP v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Stručný opis

Podrobně jsou technické parametry, jakostní a funkční požadavky na předmět dodávky specifikovány zadavatelem ve „Formuláři technické specifikace dodávek“, který tvoří přílohu č. 1 těchto ZP.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky
Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie (SZVO)

Áno

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
19.12.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Procesný garant
Petra Kreisingerová
petra.kreisingerova@nemcl.cz
+420 720948205
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.