Stav: Ukončená

Serverový čas: 10.06.2023 22:47

Karta obstarávania #13/2022/VOU/1 opak.
Dodanie chirurgických inštrumentov LigaSure, Caiman a koagulačné nožnice

Komunikácia