Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 21:37

Karta obstarávania #13/2022/VOU/1 opak.
Dodanie chirurgických inštrumentov LigaSure, Caiman a koagulačné nožnice

Informácie

ID zákazky
34555
Názov predmetu
Dodanie chirurgických inštrumentov LigaSure, Caiman a koagulačné nožnice
Číslo spisu
13/2022/VOU/1 opak.
Číslo z vestníka VO
245/2022 zo dňa 16.11.2022, 47872-WYT
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
144 068,70 EUR
Hlavný CPV
33161000-6 - Elektrochirurgické jednotky
Doplňujúci CPV
33169000-2 - Chirurgické nástroje
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarania je dodanie chirurgických inštrumentov LigaSure, ktoré sú kompatibilné s elektrochirurgickými generátormi Covidien a koagulačných nožníc s adaptívnou tkanivovou technológiou, ktoré sú kompatibilné s generátorom GEN11. Podrobné vymedzenie predmetu obstarania je uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.12.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
01.12.2022 09:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
041 91, Slovenská republika
Procesný garant

sovariova@vou.sk
+421 556135115

Dokumenty

časť I. Chirurgické inštrumenty LigaSure

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
114 902,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33161000-6 - Elektrochirurgické jednotky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť II. Koagulačné nožnice s adaptívnou tkanivovou technológiou

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
29 166,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33161000-6 - Elektrochirurgické jednotky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody