Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 10:02

Karta obstarávania #13/2022/VOU/1 opak.
Dodanie chirurgických inštrumentov LigaSure, Caiman a koagulačné nožnice

Komunikácia