Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 22:36

Karta obstarávania #10337/2022/ODDVO
Výkon stavebného dozoru pre stavby s názvom: „Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. Triedy BBSK, oblasť Sever

Komunikácia