Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 22:40

Karta obstarávania #PHZ-IV.1 2022
Vozidlo na prepravu VKK do 10,5t s naťahovacím hákom

Informácie

ID zákazky
34751
Názov predmetu
Vozidlo na prepravu VKK do 10,5t s naťahovacím hákom
Číslo spisu
PHZ-IV.1 2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy
Hlavný CPV
34144511-3 - Vozidlá na odvoz smetí
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

V mene spoločnosti OLO, a.s. (Odvoz a likvidácia odpadu a.s.) si Vás úctivo dovoľujeme požiadať o zaslanie indikatívnej cenovej ponuky vozidiel na spracovanie a prepravu odpadu, a to 3 ks vozidiel na prepravu VKK s naťahovacím hákom do 10,5 t.
V tabuľke .xls s technickými špecifikáciami vozidla, zverejnenej v časti „Dokumenty“, prosíme vyplniť typové označenie podvozku a nadstavby vozidla a k jednotlivým technickým požiadavkám prosíme vyplniť požadované parametre Vami identifikovaného vozidla. Zároveň prosíme uviesť indikatívnu cenu vozidla (pri uvádzanom orientačnom počte kusov vozidiel).
Doručené indikatívne cenové ponuky nie sú záväzné, ich cieľom je zistiť aktuálne cenové podmienky na relevantnom trhu vozidiel a zohľadniť ich pri vyhlasovaní súťaže.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Účelom prieskumu trhu - získavania indikatívnych cenových ponúk - zistiť aktuálne cenové podmienky na relevantnom trhu vozidiel na spracovanie a prepravu odpadu pre spoločnosť OLO, a.s.
Výsledkom prieskumu trhu nebude zadanie zákazky (nejde o prieskum trhu realizovaný postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní).

Termíny

Lehota na predkladanie
01.12.2022 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant

+421 948071660

Dokumenty