Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.02.2023 17:20

Karta obstarávania #34920
Zariadenie na plošné rozhadzovanie priemyselného hnojiva a močoviny

Informácie

ID zákazky
34920
Názov predmetu
Zariadenie na plošné rozhadzovanie priemyselného hnojiva a močoviny
Číslo spisu
34920
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
16141000-5 - Rozmetávače hnojív
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom prieskumu trhu je určenie predpokladanej hodnoty zákazky - rozmetadla na rozhadzovanie priemyselného hnojiva a močoviny podľa technických parametrov. Podrobné vymedzenie zákazky je prílohou tejto výzvy na predkladanie ponúk.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.11.2022 14:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.11.2022 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
AGRICORN s.r.o.
Adresa
Za humnami 510/1
Veľký Cetín
95105, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Marek Magyar
agricornmail@gmail.com
+421 903702500