Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.02.2023 17:18

Karta obstarávania #R5-2.1/177/2022
Podpora softwarového produktu Uniface

Informácie

ID zákazky
34984
Názov predmetu
Podpora softwarového produktu Uniface
Číslo spisu
R5-2.1/177/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
35 245,00 EUR
Hlavný CPV
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je podpora softwarového produktu Uniface - nákup maintenance pre licencie Uniface - prostredie v ktorom pracuje klient nemocničného inforamčného systému Xanta - Nemocnice sv. Cyrila a Metoda Petržalka na obdobie 12 msiacov v rozsahu už zakúpených licencií, a to: Uniface Client 315 licencií, Typ licencie: Concurrent a Unicafe Anywhere 35 licencií Typ licencie : Concurent.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
05.12.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Viera Kunová
viera.kunova@unb.sk
+421 0915753886

Dokumenty