Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 06:16

Karta obstarávania #OP22JNC135
Elektrina na rok 2023 pre Obec Jánovce

Informácie

ID zákazky
35027
Názov predmetu
Elektrina na rok 2023 pre Obec Jánovce
Číslo spisu
OP22JNC135
Číslo z vestníka VO
48563-WNT
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodávka elektriny na rok 2023

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2022 14:00:00
Plánované otváranie ponúk
05.12.2022 14:05:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Jánovce
Adresa
Jánovce 248
Jánovce
05913, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Pavol Malinovský
malinovsky@obstarame.sk
+421 903282084
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5842

Dokumenty

Dodávka elektriny

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy