Stav: Ukončená

Serverový čas: 10.06.2023 23:19

Karta zákazky #SE-VO1-2022/002162-032
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre Horskú záchrannú službu DNS

Komunikácia