Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 03:45

Karta zákazky #SE-VO1-2022/002162-032
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre Horskú záchrannú službu DNS

Informácie

ID zákazky
35090
Názov predmetu
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre Horskú záchrannú službu DNS
Kategória DNS
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie
Číslo spisu
SE-VO1-2022/002162-032
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Doplňujúci CPV
66132000-4 - Sprostredkovanie predaja komodít
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky elektriny a distribúcie elektriny do približne 19 odberných miest pre HZS podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku počas obdobia od 01.01.2023 – 31.12.2023.

Predpokladaný objem odobratej elektriny je 2 941,00 MWh.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.12.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.12.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Varga
milan.varga2@minv.sk
+421 250944569

Dokumenty