Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 18:40

Karta zákazky #SE-VO1-2022/002162-032
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre Horskú záchrannú službu DNS

Komunikácia