Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.11.2022 14:18

Karta obstarávania #SE-OHZ2-2022/004704
Požiadavka na obstaranie spotrebného brúsneho materiálu na metalografické skúmanie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.

Informácie

ID zákazky
35097
Názov predmetu
Požiadavka na obstaranie spotrebného brúsneho materiálu na metalografické skúmanie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.
Číslo spisu
SE-OHZ2-2022/004704
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 782,09 EUR
Hlavný CPV
33136000-2 - Rotačné a brúsne nástroje
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Požiadavka na obstaranie spotrebného brúsneho materiálu na metalografické skúmanie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.11.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Tomáš Franko
tomas.franko@minv.sk
+421 961054098

Dokumenty