Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.03.2023 14:54

Karta obstarávania #19/2022/PJ_BaNM
SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE

Informácie

ID zákazky
35304
Názov predmetu
SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE
Číslo spisu
19/2022/PJ_BaNM
Číslo z vestníka VO
512 - MSS Vestník č. 5/2023 - 09.01.2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 005-007139
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
280 199,60 EUR
Hlavný CPV
77300000-3 - Záhradnícke služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude záväzok úspešného uchádzača (úspešných uchádzačov) vykonať pre obstarávateľskú organizáciu riadne a včas dielo, ktoré je potrebné zhotoviť v rámci realizácie
projektu SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE a záväzok obstarávateľskej organizácie dielo zhotovené v súlade so stanovenými podmienkami v súťažných podkladoch prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú zmluvnú cenu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.02.2023 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.02.2023 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Adresa
Junácka 3216/1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
83291, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Jombík
peter.jombik@banm.sk
+421 249253250

Dokumenty