Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.09.2023 20:57

Karta obstarávania #35510
ClimaEdu showroom - výstavná miestnosť jazierka so zásobou vody

Informácie

ID zákazky
35510
Názov predmetu
ClimaEdu showroom - výstavná miestnosť jazierka so zásobou vody
Číslo spisu
35510
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
34 783,10 EUR
Hlavný CPV
45214210-5 - Stavebné práce na objektoch základných škôl
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú rekonštrukčné práce na budove základnej školy za účelom vybudovania výstavnej miestnosti jazierka so zásobou vody v rámci projektu ClimaEdu Centre.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohách č. 1 a 2 výzvy na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.12.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
Adresa
Štiavnické Bane 128
Štiavnické Bane
96981, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Rastislav Mráz
obstaravanie.trnava@gmail.com
+421 905186719

Dokumenty