Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.07.2022 21:27

Karta obstarávania #42/19
Dodávka oken a skel pro tramvajová vozidla z produkce ČKD

Informácie

ID zákazky
3568
Názov predmetu
Dodávka oken a skel pro tramvajová vozidla z produkce ČKD
Číslo spisu
42/19
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
300 000,00 Kč
Hlavný CPV
34622100-4 - Električkové osobné vozne
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka oken a skel pro tramvajová vozidla z produkce ČKD dle přílohy č. 1 - Technická specifikace a ceník.

Stručný opis

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka oken a skel pro tramvajová vozidla z produkce ČKD dle přílohy č. 1 - Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
27.05.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty