Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.01.2022 10:33

Karta obstarávania #1540/2019
DSS Kaštieľ - Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov

Informácie

ID zákazky
3581
Názov predmetu
DSS Kaštieľ - Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov
Číslo spisu
1540/2019
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 092 546,42 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45215000-7 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotnícke a sociálne služby, krematóriá a verejné záchody
45215200-9 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom je realizácia diela „Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov“ v zmysle projektovej dokumentácie.
Miesto realizácie projektu : budova školy Žiar nad Hronom, Ul. SNP 1247/16 A, 965 19 Žiar nad Hronom
Predmetom úprav sú v podstate všetky stavebné časti, hlavne všetky fasádne steny, strecha, ako aj vnútorné deliace konštrukcie a celková dispozícia. Zásadný tvar a veľkosť objektu sa nemení. Prístavby bude tvoriť hlavne zimná záhrada s terasou a vstupom v prednej časti, ako aj mohutná bezbariérová rampa v zadnej časti budovy. Ide aj o zateplenie všetkých exteriérových stien, zateplenie strechy, ako aj výmeny všetkých vonkajších aj vnútorných okenných a dverných výplní.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.06.2019 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.06.2019 08:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty