Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.02.2024 04:35

Karta zákazky #výzva č. 26/2022 OZ Podunajsko/Kamenivo/Čelovce
Nákup kameniva pre OZ Podunajsko - výzva č.26/22 Čelovce

Táto zákazka je súčasťou DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informácie

ID zákazky
35957
Názov predmetu
Nákup kameniva pre OZ Podunajsko - výzva č.26/22 Čelovce
Číslo spisu
výzva č. 26/2022 OZ Podunajsko/Kamenivo/Čelovce
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 000,00 EUR
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup kameniva rôznych frakcií. Miestom vykládky bude Čelovce č.113(okres Veľký Krtíš),99141.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.12.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.12.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Podunajsko
Adresa
Koháryho 2
Levice
93401, Slovenská republika
Procesný garant
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Dokumenty