Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.03.2023 14:29

Karta obstarávania #R5-2.1/173/2022
Laparoskopické a hysteroskopické zostavy

Informácie

ID zákazky
36036
Názov predmetu
Laparoskopické a hysteroskopické zostavy
Číslo spisu
R5-2.1/173/2022
Číslo z vestníka VO
273/2022 pod číslom 51354-MST dňa 28. 12. 2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 249-726447 zo dňa 27.12.2022
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
800 930,00 EUR
Hlavný CPV
33160000-9 - Operačná technika
Doplňujúci CPV
33164000-7 - Laparoskopické prístroje
33168000-5 - Endoskopia, endochirurgické prístroje
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup laparoskopických zostáv a hysteroskopickej zostavy, ktorých opis je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
31.01.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Veronika Dobiášová
veronika.dobiasova@unb.sk
+421 248234317

Dokumenty

Laparoskopické zostavy

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
677 930,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33160000-9 - Operačná technika
Doplňujúci CPV
33164000-7 - Laparoskopické prístroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Hysteroskopická zostava

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
123 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33160000-9 - Operačná technika
Doplňujúci CPV
33168000-5 - Endoskopia, endochirurgické prístroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy