Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 05:18

Karta obstarávania #39/2022/VM
Revitalizácia detských ihrísk

Informácie

ID zákazky
36070
Názov predmetu
Revitalizácia detských ihrísk
Číslo spisu
39/2022/VM
Číslo z vestníka EU
2022/S 246-710603
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
89 987,61 EUR
Hlavný CPV
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
Doplňujúci CPV
45112723-9 - Terénne úpravy ihrísk
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.02.2023 18:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
06.02.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Viktor Moravec
viktor.moravec@msunitra.sk
+421 0376502344

Dokumenty

Detské ihrisko - Bajkalská ulica

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
48 031,28 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
Doplňujúci CPV
45112723-9 - Terénne úpravy ihrísk
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Detské ihrisko - Hlboká ulica

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
41 956,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
Doplňujúci CPV
45112723-9 - Terénne úpravy ihrísk
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy