Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.01.2022 08:59

Karta obstarávania #1919/2019
Interiérové vybavenie Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 Žiar nad Hronom

Informácie

ID zákazky
3608
Názov predmetu
Interiérové vybavenie Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 Žiar nad Hronom
Číslo spisu
1919/2019
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky
Doplňujúci CPV
39200000-4 - Zariadenie interiéru
39100000-3 - Nábytok
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom modernizácie učební je zabezpečenie nákupu a montáže interiérového vybavenia podľa priloženej špecifikácie

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
20.05.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.05.2019 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Iveta Vájová
iveta.vajova@ziar.sk
+421 918838535

Dokumenty