Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 08:53

Karta obstarávania #TSB-VO-PTK-01/2022
Dodávka elektrickej energie - prípravné trhové konzultácie

Informácie

ID zákazky
36080
Názov predmetu
Dodávka elektrickej energie - prípravné trhové konzultácie
Číslo spisu
TSB-VO-PTK-01/2022
Číslo z vestníka VO
51091 - POT
Číslo z vestníka EU
2022/S 248-719548
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom plánovaného verejného obstarávania je dodávka elektrickej energie do odberných miest Hlavného mesta SR Bratislavy a jej organizácií v zriaďovateľskej, resp. zakladateľskej pôsobnosti, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou elektriny, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete do odberných miest Hlavného mesta SR Bratislavy a jeho organizácií v zriaďovateľskej, resp. zakladateľskej pôsobnosti počas obdobia od 1.4.2023.

Dotazník k PTK je dostupný na: https://forms.office.com/e/zXak7ECQ9u

Termíny

Len komunikácia
10.01.2023 23:59:59
Plánované otváranie ponúk
11.01.2023 00:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Technické siete Bratislava, a.s.
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava
814 99, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Jamnická
zuzana.jamnicka@tsb.sk
+421 903470900

Dokumenty