Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.03.2023 06:53

Karta obstarávania #NsPCL 634/22-právní
Zajištění logistických služeb pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa

Informácie

ID zákazky
36236
Názov predmetu
Zajištění logistických služeb pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa
Číslo spisu
NsPCL 634/22-právní
Číslo z vestníka VO
Z2022-053363
Číslo z vestníka EU
TED: 2023/S 002-004101
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ šablóny
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
9 960 000,00 Kč
Hlavný CPV
60100000-9 - Služby cestnej dopravy
Doplňujúci CPV
63110000-3 - Manipulácia s nákladom
63120000-6 - Skladovanie a vyhľadávanie
72310000-1 - Spracovanie údajov
72320000-4 - Databázové služby
79991000-7 - Regulácia zásob
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytování logistických služeb zadavateli spočívajících v převzetí spotřebního zdravotnického materiálu a materiálu technického zabezpečení od jednotlivých dodavatelů v centrálním (konsignačním) skladu dodavatele.

Stručný opis

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytování logistických služeb zadavateli spočívajících v převzetí spotřebního zdravotnického materiálu a materiálu technického zabezpečení od jednotlivých dodavatelů v centrálním (konsignačním) skladu dodavatele, následné konsolidaci a kompletaci spotřebního materiálu a jeho následném dodání do stanic v areálu zadavatele v množství určeném zadavatelem v jeho dílčích objednávkách.
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je současně skladování a vedení správy zásob spotřebního materiálu v centrálním (konsignačním) skladu provozovaném dodavatelem.
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je rovněž provoz elektronického skladového systému a elektronického objednávkového systému.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky
Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie (SZVO)

Áno

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
27.02.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.