Stav: Zrušená

Serverový čas: 19.05.2024 14:27

Karta obstarávania #4524/2022
Oprava strechy na administratívnej budove „B“

Informácie

ID zákazky
36321
Názov predmetu
Oprava strechy na administratívnej budove „B“
Číslo spisu
4524/2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
35 761,00 EUR
Hlavný CPV
45261900-3 - Opravy a údržba striech
Doplňujúci CPV
45261910-6 - Opravy striech
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je oprava strechy na administratívnej budove „B“, ktorá je situovaná v objekte DPMK a.s., na Bardejovskej ulici.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
16.01.2023 23:59:00
Plánované otváranie ponúk
17.01.2023 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Viktória Baranová
viktoria.baranova@dpmk.sk
+421 556407801

Dokumenty