Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.06.2018 01:34

Karta obstarávania #ÚtVO/3791/2018
Zabezpečenie pohrebných služieb pre sociálne pohreby mesta Trnava

Informácie

ID zákazky
364
Názov predmetu
Zabezpečenie pohrebných služieb pre sociálne pohreby mesta Trnava
Číslo spisu VO
ÚtVO/3791/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
5 000.00 EUR
Hlavný CPV
98371000-4 - Pohrebné služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie sociálnych pohrebov (kremácie aj klasicky do zeme) pre mesto Trnava v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
05.03.2018 13:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Renáta Gregušová
renata.gregusova@trnava.sk
+421 915972311

Dokumenty