Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.02.2023 07:19

Karta obstarávania #1/2023/ZNH-25
Dodanie tovaru Kancelársky nábytok , kuchynský nábytok s dopravou a montážou

Informácie

ID zákazky
36451
Názov predmetu
Dodanie tovaru Kancelársky nábytok , kuchynský nábytok s dopravou a montážou
Číslo spisu
1/2023/ZNH-25
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
59 287,00 EUR
Hlavný CPV
39100000-3 - Nábytok
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodanie tovaru Kancelársky nábytok , kuchynský nábytok podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.2 s dopravou a montážou

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.01.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.01.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Vihorlat
Adresa
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou
09303, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Igor Nemec
igor.nemec@lesy.sk
+421 918333822

Dokumenty