Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.08.2021 20:35

Karta obstarávania #TIP-13-19-PŘ-Na
PD - Estetizace zastávky Karolina II

Informácie

ID zákazky
3647
Názov predmetu
PD - Estetizace zastávky Karolina II
Číslo spisu
TIP-13-19-PŘ-Na
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet

PD - Estetizace zastávky Karolina II

Stručný opis

Zpracování 3 variant studií proveditelnosti a vybrané projektové dokumentace. Bližší vymezení uvedeno v Návrhu smlouvy o dílo.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
20.06.2019 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
19.09.2019

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Ing. Karel Navrátil
karel.navratil@dpo.cz
+420 702091736
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.