Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 02.02.2023 12:06

Karta DNS #SE-VO-2023/001
DNS - Nabíjacie stanice automobilov na elektrický pohon a súvisiace elektrotechnické zariadenia

Informácie

ID zákazky
36489
Názov predmetu
DNS - Nabíjacie stanice automobilov na elektrický pohon a súvisiace elektrotechnické zariadenia
Číslo spisu
SE-VO-2023/001
Číslo z vestníka EU
2023/S 010-021778
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
3 000 000,00 EUR
Hlavný CPV
31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje
Doplňujúci CPV
31680000-6 - Elektropotreby a príslušenstvo
31681500-8 - Nabíjačky
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie DNS na zadávanie zákaziek na dodanie elektrických zariadení a prístrojov, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako „CPV“) v rozsahu skupiny 316 (Elektrické zariadenia a prístroje).
Konkrétne sa DNS zriaďuje za účelom nákupu nabíjacích staníc typu AC a DC pre nabíjanie automobilov na elektrický pohon a nákupu súvisiacich elektrických zariadení a príslušenstva.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
10.02.2023 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
10.02.2023 10:05:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Matej Sliška
matej.sliska@minv.sk
+421 250944311
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty