Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.12.2023 20:34

Karta DNS #DNS12023
DNS na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026

Informácie

ID zákazky
36499
Názov predmetu
DNS na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026
Číslo spisu
DNS12023
Číslo z vestníka EU
2023/S 008-017591
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Doplňujúci CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Verejný obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie elektriny a zemného plynu pre dodávky počas najbližších 4 rokov. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Košickom kraji.

DNS je rozdelené na dve kategórie:
1. Nákupy elektriny
2. Nákupy plynu

Keďže ceny elektriny a plynu sú na trhu momentálne nepredvídateľné, PHZ verejný obstarávateľ vyjadruje množstvom (nie hodnotou).
Predpokladaná spotreba elektriny pre najbližších 48 mesiacov: 25 146,00 MWh.
Predpokladaná spotreba plynu pre najbližších 48 mesiacov: 6 134,00 MWh.
Celková PHZ za celé DNS: 31 280,00 MWh.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
06.02.2023 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
06.02.2023 10:05:00
Lehota na doručovanie žiadostí po zriadení DNS
Neobmedzené

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Adresa
Šrobárova 2
Košice
041 80, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová, Lucia Kohútková
lucia.kohutkova@apuen.sk
+421 911889974
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1036

Dokumenty

Nákup elektriny

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia

Nákup plynu

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn

Zákazky