Stav: Zrušená

Serverový čas: 16.04.2024 16:10

Karta obstarávania #190/2018-220
Poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete

Informácie

ID zákazky
365
Názov predmetu
Poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete
Číslo spisu
190/2018-220
Číslo z vestníka VO
07422-MSS
Číslo z vestníka EU
2018/S 098-223722
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
14 500 000,00 EUR
Hlavný CPV
64200000-8 - Telekomunikačné služby
Doplňujúci CPV
64212000-5 - Mobilné telefónne služby
72300000-8 - Dátové služby
72400000-4 - Internetové služby
64212100-6 - Služby krátkych textových správ (SMS)
64212300-8 - Služby multimediálnych správ (MMS)
32250000-0 - Mobilné telefóny
32252000-4 - Telefóny GSM
32551400-4 - Telefónna sieť
32552410-4 - Modemy
32580000-2 - Dátové zariadenia
31712112-8 - Karty SIM
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete predovšetkým hlasových služieb poskytovaných prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (ďalej len HVPS), dátových služieb pre koncové zariadenia, doplnkových elektronických komunikačných služieb a nákup koncových zariadení

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.07.2018 10:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Lucia Kohútková
lucia.kohutkova@land.gov.sk
+421 259266298

Dokumenty